Welcome to our website! Working Hours: Mon-Sat 10:00-20:00 / info@akisthemes.com

Ábyrg fjármál

Við ætlum að:

Leita sífellt leiða til að nýta fjármuni sem best

Greiða niður skuldir og lækka þannig fjármagnskostnað

Framkvæma fyrir eigið fé sveitarfélagsins

Gæta hagsýni og jafnræðis í útboðum og innkaupum bæjarins

Gera markvissar framkvæmda – og fjárhagsáætlanir til framtíðar