Polska

Zamierzamy…

 • Zakończyć prace przy poszerzaniu drogi krajowej Reykjanesbraut oraz zakończyć przebudowę skrzyżowania ulic przy Setberg i Kaplakriki
 • Odpowiedzialnie kontynuować zarządzaniem finansami gminy
 • Zorganizować mieszkania z zestawem usług dla osób starszych, które zlokalizowane będą centralnie w regionie Vellir.
 • Przebudować basen Suðurbæjarlaug i zwiększyć ilość usług
 • Obniżyć  wiek przyjmowanych dzieci do przedszkola z 15 do 12 miesięcy
 • Zorganizować mieszkania / domki w miejscowości Hamranes i zadbać o odpowiednie zagospodarowanie terenu
 • Kontynuować zmniejszanie podatku lokalnego, podatków od nieruchomości oraz opłat za usługi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi
 • Skupić się na budowie mieszkań dla osób niepełnosprawnych
 • Promować w szkołach sztukę, rzemiosło, innowacje i technologie
 • Zwiększyć dofinansowanie na zajęcia pozalekcyjne i udoskonalić transport dzieci na zajęcia pozalekcyjne
 • Zmodernizować obiekty rekreacyjne przy Hvaleyrarvatn i Kaldársel
 • Zwrócić uwagę na samopoczucie dzieci w szkołach oraz na wczesną interwencję
 • Realizować i finansować przedsięwzięcia korzystając z dostępnych funduszy miasta

– Nieustannie dążyć do efektywnego wykorzystywania zasobów finansowych

– Spłacić długi, a tym samym obniżyć koszty kapitału

– Realizować plany wykorzystując środki własne gminy

– Zadbać o aspekt ekonomiczny, uczciwą konkurencję w zakresie przetargów publicznych oraz zamówień miasta

– Przedstawiać świadomy budżet i plany wykonawcze na przyszłość

– Obniżyć wiek dzieci przyjmowanych do przedszkoli do 12 miesięcy

– Zwiększyć dofinansowanie na zajęcia pozalekcyjne, udoskonalić transport na zajęcia pozalekcyjne i promować skrócenie dnia zajęć dzieci

– Zacieśnić współpracę między szkołami podstawowymi a szkołą muzyczną

– Obniżyć podatki i opłaty dla rodzin z dziećmi

– Jeszcze bardziej zwrócić uwagę na samopoczucie dzieci w szkołach i wczesną interwencję

– Stworzyć program pomocy przy odrabianiu zadań domowych oraz wsparcie
w świetlicach szkolnych

– Ponownie sprawdzić system wakacji letnich w przedszkolach

– Nadal poprawiać warunki pracy w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz zmniejszać nakład pracy

– Poprawić warunki płacowe pracowników przedszkolnych

– Zapewnienić stały rozwój potężnego i zróżnicowanego sektora zawodowego

– Promować w szkołach sztukę, rzemiosło, innowacje i technologie

– Nadal zmniejszać podatek od nieruchomości lokalów usługowych

– Rozpocząć starania na rzecz zwiększenia miejsc pracy dla osób o ograniczonej zdolności do pracy

– Zaplanować usługi turystyczne w Seltún przy Krýsuvík

– Zapewnić zróżnicowaną podaż gruntów inwestycyjnych

– Wspierać kształcenie ustawiczne oraz podnoszące kwalifikacje przeznaczone dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych, m.in. poprzez kształcenie na odległość  na poziomie uniwersyteckim

– Zachęcać szkoły do tego, by wypracowały sobie szczególną pozycę i przejęły inicjatywę
w konkretnych dziedzinach

–  Zwiększyć wkład w części C układu zbiorowego nauczycieli

– Zorganizować mieszkania z zestawem usług dla osób starszych, które zlokalizowane będą centralnie w regionie Vellir

– Zwiększyć liczbę ośrodków opieki dziennej dla seniorów

– Nadal zwiększać liczbę mieszkań socjalnych

– Przeprowadzić przegląd instalacji kamer bezpieczeństwa w wybranych, otwartych obszarach i głównych drogach

– Skoncentrować się na zwiększaniu osobom niepełnosprawnym dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych

– Kontynuować ukierunkowaną opiekę zdrowotną seniorów

– Promować informacje w językach innych niż język islandzki

– Zorganizować przestrzeń do jazdy na deskorolce oraz inne udogodnienia dla sportów ekstremalnych
– Kontynuować budowę obiektów sportowych

– Zakończyć budowę łączonych ścieżek pieszych i rowerowych w Kaldársel/Helgafell oraz parkingu przy Hvaleyrarvatn i Helgafell

– Promować wydarzenia i festiwale miejskie oraz zwiększyć finansowanie Kultury i Turystyki

– Zwiększyć ilość obszarów rekreacyjnych oraz możliwości aktywności na świeżym powietrzu

– Zainstalować rodzinne siłownie plenerowe  przy Ásvallalaug

– Poprawić jakość drogi Bláfjallavegur prowadzącej z Hafnarfjörður

Kontynuować działania zmierzające do ochrony jakości powietrza i wody mieszkańców miasta oraz rozpocząć oczyszczanie sieci kanalizacji z mikroplastiku.

– Zostać liderem w dziedzinie ochrony środowiska, klasyfikując śmieci i zużywając mniej plastiku

– Zorganizować teren rekreacyjny w Óla-Run tún

– Zwiększyć liczbę pobliskich miejsc do sortowania i usprawnić dostęp do nich

– Kontynuować sadzenie i zazielenianie okolicy

– Przywrócić do poprzedniego stanu i chwały park Hellisgerði przed obchodami stulecia
w 2023 roku

– Promować transport publiczny wraz z gminami obszaru stołecznego

– Wspierać elektryfikację transportu samochodowego, np. tworząc miejsce dla stacji ładowania.